Logo

badge_bg

Спестете и се насладете на повече спокойствие с  3-години гаранция от Canon. 

При закупуване на избрани принтери Canon между 01.03.2019 и 31.12.2019г.

x

ВАЖНО:

Моля, вземете предвид, че приемането на вашата заявка може да бъде забавено, ако необходимата информация не е включена в заявката ви.

За ВСИЧКИ покупки – снимка или сканирано копие на фактура и/или касова бележка, удостоверяваща покупката.

За всички покупки – сериен номер на продукта.

Моля, попълнете всички задължителни полета, маркирани с *.
Лични данни
България
Данни за банката
?
?
Данни за продукти
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
Актуализирано на 12:11 / 07-авг-2019

Промоция Премия в брой и 3 години гаранция

Условия

Организатор

1. Организатор на тази промоция е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, (наричан за краткост “Canon”).

2. Тази промоция Премия в брой и 3 години гаранция предлага за избрани продукти с марка Canon (“промоционални продукти”), описани по-долу, премия в брой (сумите са посочени по-долу) и удължаване на съществуващата валидна търговска гаранция на Canon до 3 години (“промоционална гаранция”).

Период на промоцията и териториален обхват

3. Тази промоция е валидна при ПОКУПКА на някой от изброените по-долу продукти, (“Промоционални продукти”) в периода от 01 март 2019 г.  до 31 декември 2019 г включително (“Период на промоцията”). Датата на покупката трябва да бъде удостоверена с валиден документ за покупка. За да получите промоционалната гаранция и премията, трябва да сте подали заявка за участие преди 31 януари 2020 г.

4. Промоционалните продукти трябва да са закупени и регистрирани в някоя от следните територии на промоцията: Румъния, България, Хърватия, Словения, Малта, Кипър или Гърция.

За да регистрирате своя продукт за промоционалната гаранция и/или да подадете заявка за премия в брой, моля изпълнете процедурата за подаване на заявка, като следвате инструкциите, описани по-долу.

Промоционални продукти

5. Избраните продукти на Canon, включени в настоящото предложение за промоционална гаранция и премия в брой, са:

Продуктова група Устройство / принтер Промоционална гаранция Премия в брой
    Промоционално предложение Промоционално гаранционно обслужване  
MAXIFY IB4150 Удължаване Обслужване в сервиз 10 лв.
MB2150 Обслужване в сервиз 10 лв.
MB2750 Обслужване в сервиз 10 лв.
MB5150 Обслужване в сервиз 10 лв.
MB5450 Обслужване в сервиз 10 лв.
i-SENSYS MF421dw Удължаване                                       Обслужване в сервиз 30 лв.
MF426dw Обслужване в сервиз 40 лв.
MF428x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF429x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF522x Обслужване в сервиз x
MF525x Обслужване в сервиз x
MF631Cn Обслужване в сервиз 60 лв.
MF633Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
MF635Cx Обслужване в сервиз 60 лв.
MF732Cdw Обслужване в сервиз 80 лв.
MF734Cdw Обслужване в сервиз 90 лв.
MF735Cx Обслужване в сервиз 90 лв.
MF641Cw Обслужване в сервиз 60 лв.
MF643Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
MF645Cx Обслужване в сервиз 60 лв.
MF742Cdw Обслужване в сервиз 80 лв.
MF744Cdw Обслужване в сервиз 90 лв.
MF746Cx Обслужване в сервиз 90 лв.
LBP621Cw Обслужване в сервиз 30 лв.
LBP623Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP663Cdw Обслужване в сервиз 50 лв.
LBP664Cx Обслужване в сервиз 60 лв.
LBP212dw Обслужване в сервиз 10 лв.
LBP214dw Обслужване в сервиз 20 лв.
LBP215x Обслужване в сервиз 20 лв.
LBP312x Обслужване в сервиз x
LBP351x Обслужване в сервиз x
LBP352x Обслужване в сервиз x
LBP611Cn Обслужване в сервиз 30 лв.
LBP613Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP653Cdw Обслужване в сервиз 50 лв.
LBP654Cx Обслужване в сервиз 60 лв.
LBP710Cx Обслужване в сервиз x
LBP712Cx Обслужване в сервиз x
MF443dw Обслужване в сервиз 30  лв.
MF445dw Обслужване в сервиз 30  лв.
MF446x Обслужване в сервиз 30  лв.
MF449x Обслужване в сервиз 30  лв.
MF542x Обслужване в сервиз x
MF543x Обслужване в сервиз x
LBP223dw Обслужване в сервиз 10  лв.
LBP226dw Обслужване в сервиз 20  лв.
LBP228x Обслужване в сервиз 20  лв.
LBP325x Обслужване в сервиз x


6. Промоционалните продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марка Canon и да са доставени до търговците на дребно от оторизирани дистрибутори на Canon или от групата компании Canon, регистрирани на територията на промоцията, включваща държавите, изброени по-долу:

РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ, МАЛТА, КИПЪР И ГЪРЦИЯ

Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование

7. Покупките на използвани, обновени или рециклирани продукти, както и на фалшиви такива или на продукти, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

8. Търговската гаранция на Canon се отнася само за неизправности, възникнали вследствие на нормалната употреба на продукта, и не включва други проблеми, включително такива, възникнали вследствие на:

a. Неправилна поддръжка или модификации;

b. Софтуер, печатни носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от Canon;

c. Работа в несъответствие със спецификациите на продукта;

d. Непозволени модификации или неправилно използване.

Моля вижте в условията на съответната търговска гаранция на Canon какви са обхватът и ограниченията на тази гаранция.

9. Това промоционално предложение не може да бъде комбинирано с друго такова предложение за същите продукти.

10. Дистрибуторите и търговците на дребно са изключени от промоцията и нямат право да участват от името на своите клиенти

11. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите условия.

Регистрация на продукт и заявка за промоционална гаранция и „Премия в брой"

12. Всички участници трябва да са навършили 18 години. Подавайки заявка за участие в промоцията и регистрирайки своя продукт, вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с тези условия. Ако нямате навършени 18 години и/или не желаете да се обвързвате с условията на тази промоция, моля не подавайте заявка за участие.

13. За да участвате в промоцията, попълнете вярно и подайте онлайн формуляр, с който да регистрирате своя продукт (включително като посочите валиден сериен номер на продукта(ите)*) тук. Заявки ще се приемат до 31.01.2020 г. (включително). Заявки, получени след 31.01.2020 г. няма да бъдат разглеждани от Canon.

Заявки, подадени от фирми или от лица, които закупуват на едро (тоест повече от 10 промоционални продукта в рамките на периода на промоцията), ще получат промоционалните 3 години гаранция и „Премия в брой“  за първите 10 регистрирани промоционални продукти, а за всеки следващ, ще получат само 3 години гаранция.

Всички заявки за участие изискват да изпратите валидно доказателство за покупка (напр. копие от касова бележка или онлайн поръчка и потвърждение за плащане). Моля имайте предвид, че документ за доставка не се смята за валидно доказателство за покупка.

Canon няма да обработва заявки, получени след изтичане на срока за изпращане на заявки или такива, които според преценката на Canon, са непълни или нечетливи. Canon не носи отговорност за заявки, които са се забавили или не са пристигнали успешно.

Как да намерите серийния номер на продукта си можете да разберете, като щракнете тук.

14. След одобрението на заявката участникът получава потвърждение по имейл, че заявката му е приета и промоционалната му гаранция е регистрирана. Ако не получите такова потвърждение по имейл до осем работни дни от изпращането на своята заявка или не разполагате с компютър, моля свържете се с нашата гореща линия на номер +359 2 975 16 30 (Канон България ЕООД, Ул. Околовръстен път 251, Бизнес център Делта, ет.2, офис 201). Моля, запазете своето потвърждение, получено по имейл, защото то служи като доказателство за валидността на вашата заявка, в случай че потърсите гаранционно обслужване.

15. Canon си запазва правото да анулира заявки, които са непълни, неточни или необосновани.

16. По отношение на заявките за премия в брой, след получаване и одобряване на съответната заявка Canon нарежда банков превод чрез системата BACS на съответната сума, посочена в точка 5., по банковата сметка на участника, посочена в заявката. Не се допуска алтернативно уреждане или плащане в брой или с чек.

17. Canon ще се постарае да преведе сумата по банков път в рамките на 28 дни от получаването на валидна заявка.

18. За всяка валидна заявка се извършва само по едно плащане чрез системата BACS.

19. Ако сте регистриран по ДДС и получите премия в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума. Отговорността за всички съществуващи данъчни задължения се носи от участника.

Участниците носят пълната отговорност за данъчни задължения, които са им вменени по закон, и Canon не носи отговорност към участниците или към трети лица за каквито и да е щети, загуби или разходи, понесени поради неплащане или просрочено плащане на такива данъчни задължения.

Декларация за ограничена отговорност

20. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, предизвикана по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.

21. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

22. Продуктите от промоцията ще са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

23. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност, но винаги ще се стреми да ограничи ефекта за участниците, за да предотврати излишни разочарования.

Защита на личните данни

24. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., регистрирано на адрес Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands, и Canon Europe Limited, регистрирано във Великобритания под номер 4093977 с адрес на управление 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, са администратори на лични данни съгласно законите за защита на личните данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците във връзка с тази промоция. Управлението и обработването на лични данни, извършвано от Canon или от упълномощени трети страни, е съобразено с всички действащи правила и норми за защита на личната информация. Личните данни се съхраняват и обработват от Canon или от упълномощени трети лица единствено за целите на настоящата промоция и промоционалната гаранция, освен ако не е посочено друго. Ако участниците не желаят да предоставят своите данни за контакт за маркетингови цели или да позволят на Canon да се свързва с тях в бъдеще във връзка с подобни промоции, те НЕ трябва да поставят отметка за даване на съгласие при попълването на формуляра за участие.

Администраторите на лични данни могат да използват личните данни, за да се свързват с участниците и да управляват своите ресурси за контакти с потребителите, включително, но не само, като изпращат на участниците информация за продуктите и услугите на Canon чрез директни съобщения или по друг начин. Това право се предоставя на администраторите на лични данни само ако участникът заяви в онлайн формуляра съгласието си да получава такива съобщения.

Обработващ лични данни за промоцията е Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия, регистрирана в Ирландия под номер 476077, чието седалище се намира на адрес: IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия (по-долу наричана "Координатор").

Координаторът е упълномощен и отговорен за извършването на дейностите, поръчани от Организатора, и действа от името и в полза на Организатора при провеждането на Промоцията.

Как да получите обслужване по силата на промоционалната гаранция

25. След като заявката ви бъде одобрена, в случай, че пожелаете да получите обслужване по удължената гаранция, предоставена чрез тази промоция, моля обърнете се към своя местен сервиз посочен в търговската гаранция на Canon, придружаваща продукта или на infooffice@canon.bg, тел: +35928079260, като предварително сте подготвени да:

a. Предоставите пълно име и сериен номер на устройството/принтера*;

b. Посочите операционната система, инсталирана във вашия компютър – ако е приложимо;

c. Предоставите своите данни за контакт, адреса на местонахождението на устройството/принтера и своя имейл адрес;

d. Предоставите доказателство за закупения продукт и активирана промоционална гаранция чрез потвърждението, получено по имейл след подаването на онлайн заявката;

e. Дадете ясно описание на неизправността и изпълните диагностичните процедури, които са необходими;

f. Изпълните всички разумни инструкции от вашия сервиз с оглед получаването на гарнционно обслужване.

Приложимо право и юрисдикция

26. Нищо от съдържащото се в тези условия не нарушава потребителските ви права.

27. В максималната степен, разрешена от закона, настоящите условия, както и всички спорове, породени от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват съобразно австрийското законодателство и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийските съдилища.

Като потребител имате право да заведете съдебен иск на своя език и в своите местни съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да ви консултира относно правата ви. Настоящите условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.

* Потвърждавам, че съм прочел и приемам условията на тази промоция.Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на Canon.
Моля, поставете отметка, ако искате да получавате периодично електронна поща и съобщения от Canon за продукти, събития и услуги на Canon.

Ако желаете да се откажете от получаване на маркетингови материали от нас, моля свържете се с нас на адрес: canon-unsubscribe@promotion-support.com